Verzekeringen voor kleine ondernemingen

Ik wil ook een meerwaarde bieden voor de bezittingen en belangen van kleine ondernemingen.

Naast de algemene verzekeringen zoals brand, bedrijfsschade, auto’s, diefstal,… hecht ik veel belang aan het vlak van aansprakelijkheid van uw bedrijf.

Juridische bijstand verzekeringen en afsluiten van fiscaal voordelige polissen zoals ‘Vrij Aanvullend Pensioen’ (VAPZ) of ‘Individuele Pensioentoezegging’ (IPT) behoren ook tot mijn kennis. Ook hier kan u mij als centraal aanspreekpunt gebruiken.

Persoonlijk advies of een afspraak maken?

Bel mij op

09 330 60 65

Mail mij via

info@mixassur.be

De verzekering alle bouwplaats risico’s biedt u een optimale bescherming voor uw bouwplaats. Bij het bouwen van een gebouw, een brug of een woonhuis loopt u veel risico’s. Trillen van machines, natuurelementen of vandalisme kunnen leiden tot ongevallen en schade. Bent u als aannemer verantwoordelijk voor de bouwwerf dan raden wij u zeker aan deze verzekering af te sluiten.

Dekking

Deze verzekering dekt zowel de schade aan de verzekerde goederen (basisverzekering) als de aansprakelijkheid met of zonder fout (extra opties). U bent beschermd tegen alle schade aan of verlies van de verzekerde goederen, ongeacht de oorzaak. U dient zich wel te houden aan de wettelijke voorschriften en u dient de verzekeringsmaatschappij op de hoogte te stellen wanneer er drie maanden geen activiteiten zijn op de bouwwerf. De kosten die u maakt voor het vervangen, herstellen en/of heropbouwen van uw goederen, worden vergoed.

Mogelijke oorzaken van schade op de bouwplaats:

 • Alle ongevallen die tijdens het bouwen kunnen gebeuren, zoals het omvallen van een kraan;
 • Schade door brand of ontploffing al dan niet op de bouwplaats ontstaan;
 • Diefstal en vandalisme;
 • Schade door storm, orkaan, regen, overstroming, vloed, hagel of blikseminslag;
 • Schade door beweging van de grond of ondergrond zoals grondverzakking, inzakking, verschuiving, zetting, instorting of aardbeving.

De verzekering beschermt het bouwwerk en de voorzieningen. Alle materialen en bouwelementen die geïntegreerd moeten worden, zijn meeverzekerd (bijvoorbeeld sanitaire installaties, centrale verwarming of liften). Ook de tijdelijke installaties die u opgeeft, zijn meeverzekerd. Het gaat om alle tijdelijke constructies die u opricht die essentieel zijn voor de organisatie van en toegang tot uw werf of voor de stabilisering van de bouwwerken.

U kunt er voor kiezen om deze verzekering uit te breiden door ook uw werfketen, werktuigen en materiaal, werfvoertuigen en werfmachines te laten verzekeren. Ook heeft u nog de mogelijkheid om bestaande goederen te verzekeren, zoals onroerend goed dat u bezit en wat zich bevindt op of grenst aan de werf.

Premie

De premie is afhankelijk van de bouwplaats en de eventuele extra’s die u mee wilt verzekeren.

Naast geld kunnen er ook waarden in uw bedrijf liggen. Onder waarden verstaan we onder andere niet-ingezette edelstenen en parels, staven edelmetaal, zegels, maaltijdcheques, effecten, andere waardepapieren en betaalmiddelen met geldwaarde ‘aan toonder’. Bij veel verzekeringspakketten zijn geld en waarden automatisch meeverzekerd. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u dit bijverzekeren.

Dekking

Geld en waarden die zich in het bedrijfsgebouw bevinden, zijn tot een maximum bedrag verzekerd bij overval of diefstal. Ook als uw werknemer de diefstal pleegt, bent u verzekerd.

Voor bepaalde activiteiten bestaan er speciale formules. Bijvoorbeeld voor een winkel (kassadekking) of voor ambulante beroepen zoals marktkramer, bedrijven die goederen leveren en onderweg cashtransacties verrichten.

Verder kunt u er voor kiezen ook waarden in de brandkast te verzekeren tijdens het vervoer van en naar de bank, bij het opbergen in de kassa’s en bij vervoer door een werknemer. Extra optie bij deze aanvullende verzekering is de dekking voor vals geld.

Premie

De premie is afhankelijk van de verzekeringsvorm die u kiest en de eventuele extra’s die u mee wilt verzekeren.

Als aanvulling op uw brandverzekering kunt u kiezen voor de rechtsbijstandverzekering na brand. Na een brand in uw bedrijf kunt u te maken krijgen met een geschil met uw brandverzekeraar. In dat geval worden dankzij deze optionele verzekering uw belangen verdedigd.

Dekking

 • Kosten van een (tegen)expertise;
 • Verdediging van uw belangen bij een geschil met uw brandverzekeraar.

Premie

Deze polis is een aanvulling op uw brandverzekering. Wij berekenen graag de premie voor u.

Wanneer u binnen uw bedrijf gebruik maakt van machines, kunt u een verzekering machinebreuk afsluiten. Schade aan uw machine zorgt vaak voor hoge kosten.

Dekking

De verzekering machinebreuk dekt uw machines tegen onvoorziene en plotselinge materiële schade die is veroorzaakt door:

 • Interne oorzaken (bv. slecht gemonteerd onderdeel waardoor andere delen breken of de machine loopt hierdoor vast);
 • De menselijke factor (bv. slechte aansluiting op het netwerk);
 • Gebruik (bv. machine wordt ontregeld door trillen);
 • Stroom (bv. Kortsluiting);
 • Externe oorzaken (bv. natuurverschijnselen of vallen van een voorwerp).

Extra opties:

Naast de standaard dekking kunt u kiezen voor het verzekeren van:

 • Indirecte verliezen (hieronder vallen extra uitgave die u moet maken voor o.a. verplaatsingskosten en telefoonkosten);
 • Koopwaar in koelkamers en diepvriezers;
 • Bijkomende kosten (huur van vervangend materiaal, extra personeel, overuren).

Premie

De premie is afhankelijk van de dekking die u kiest en de aanwezige machines binnen uw bedrijfsgebouw. Wij helpen u graag bij het zoeken naar de juiste oplossing voor uw bedrijf.

Een brandverzekering bedrijfsgebouw dekt de materiële schade maar de vergoeding voor elektronica kent een maximum. U krijgt ook geen vergoeding bij bijvoorbeeld diefstal tijdens transport of sabotage.

Dekking

De verzekering dekt alle elektronica binnen uw bedrijf:

 • Vast en/of draagbaar informaticamaterieel (bv. pc’s, tablets, laptops, smartphones enz.);
 • Vaste elektronische installaties van het gebouw (telefooncentrale, alarmcentrale enz.).

De basisdekking is zeer uitgebreid. Meestal wordt gewerkt met het principe ‘alles behalve’. Dit betekent dat een aantal zaken zijn uitgesloten. Die zijn beschreven in het contract. De globale waarde van uw elektronica is verzekerd. U hoeft bij een vervanging niets steeds opnieuw alles op te geven.

U kunt de verzekering uitbreiden met de volgende twee opties:

 • De dekking van de bijkomende kosten;
 • Inzet tijdelijk personeel
 • Overuren personeel
 • Huur vervangend materiaal enz.
 • De dekking van gegevens en programma’s.

Vergoeding van het opnieuw verzamelen van gegevens en aankoop van software.

Premie

De premie is afhankelijk van de verzekering die u kiest en de aanwezige elektronica binnen uw bedrijfsgebouw. Wij helpen u graag bij het zoeken naar de juiste oplossing voor uw bedrijf.

Een brandverzekering bedrijfsgebouw dekt de materiële schade. U kunt zich voorstellen dat na een brand uw medewerkers niet gelijk de werkzaamheden weer kunnen oppakken. Dit kan u erg veel geld kosten. De vaste lasten en uw financiële verplichtingen lopen gewoon door. Het kan zelfs leiden tot een faillissement. Daarom raden wij u aan een verzekering bedrijfsschade af te sluiten.

Dekking

 • Onkostenvergoeding per dag bij onderbreking van de werkzaamheden;
 • Verzekering van de omzet;
 • Vergoeding van bijkomende kosten (bijvoorbeeld huur vervangend bedrijfsgebouw).

Premie

De premie is afhankelijk van de verzekering die u kiest en de omvang van uw bedrijf en omzet. Wij helpen u graag bij het zoeken naar de juiste oplossing voor uw bedrijf.

De brandverzekering bedrijfsgebouw kunt u uitbreiden met een verzekering voor diefstal. Deze diefstalverzekering vergoedt de schade na een diefstal. Er wordt vaak ingebroken bij bedrijven. Een goede beveiliging en een alarmsysteem helpen maar houden niet alle criminelen tegen. In uw bedrijf bevinden zich wellicht veel waardevol materialen zoals computers, waardepapieren, cash geld en werkmateriaal. Dan is het zeker belangrijk om een goede diefstalverzekering af te sluiten.

Dekking

De diefstal verzekering vergoedt de waarde van (een gedeelte van) de gestolen goederen. Vaak wordt ook de schade vergoed die inbrekers veroorzaken bij (een poging tot) inbraak. Een aantal verzekeringen biedt de mogelijkheid om naast de verzekering ook gebruik te maken van een extra service die 24/7 beschikbaar is voor het herstellen van schade na inbraak. Zo wordt bijvoorbeeld de opengebroken deur of het ingeslagen glas per direct gerepareerd of vervangen.

Premie

De premie is afhankelijk van uw bedrijfsgebouw en de materialen die zich in het gebouw bevinden.

Als ondernemer kunt u niet buiten deze verzekering. Naast materiële schade door brand zijn er nog meer zaken verzekerd.

Dekking

Uw bedrijf is verzekerd voor materiële schade door:

 • Brand;
 • Water;
 • Rook;
 • Storm, hagel, sneeuw en ijsdruk;
 • Aanraking door voertuigen;
 • Elektriciteit;
 • Arbeidsconflicten, oproer volksbewegingen, vandalisme;
 • Onroerende glasbraak;
 • Schade aan uw bedrijfsgebouw als gevolg van (poging tot) diefstal.

Premie

De premie is afhankelijk van de verzekering die u kiest en de omvang van uw bedrijfsgebouw. Wij helpen u graag bij het zoeken naar de juiste oplossing voor uw bedrijf.

De meeste ruimten die permanent open staan voor publiek zoals restaurants, hotels, tentoonstellingsruimten, sportzalen, bioscopen enz., zijn wettelijk verplicht deze verzekering af te sluiten. Bezoekers en toevallige voorbijgangers kunnen gewond raken door brand en ontploffing van het gebouw. Een brandverzekering dekt alleen de schade aan roerende en onroerende goederen. Bij het sluiten van de overeenkomst geven wij een verzekeringsattest af. Een duplicaat van dit attest wordt bezorgd aan de burgemeester.

Ruimten die openstaan voor het publiek, waarvoor de verplichte Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bij Brand en Ontploffing afgesloten moet worden:

 • Dancings, discotheken en alle openbare plaatsen waar gedanst wordt (hieronder vallen ook de openluchtbals);
 • Restaurants, frituren en drankgelegenheden wanneer de toegankelijke oppervlakte ten minste 50m² bedraagt (ook openluchtinrichtingen zoals terrassen zijn hierin begrepen);
 • Hotels en motels met minstens vier kamers en die minstens tien klanten kunnen ontvangen;
 • Kleinhandelwinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m² hebben;
 • Jeugdherbergen;
 • Artistieke cabarets en circussen;
 • Bioscopen en theaterzalen;
 • Casino’s;
 • Culturele centra;
 • Polyvalente zalen, waar o.a. voorstellingen, openbare vergaderingen en sportmanifestaties worden georganiseerd;
 • Sportzalen;
 • Schietstanden;
 • Stadions;
 • Handelsbeurzen en tentoonstellingszalen;
 • Gesloten kermisinstallaties waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 100 m² bedraagt;
 • Opblaasbare structuren;
 • Handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is aan of groter dan 1000 m²;
 • Pretparken (inclusief lunaparken);
 • Ziekenhuizen en de verzorgingsinstellingen;
 • Service- flatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen voor bejaarden;
 • Inrichtingen voor onderwijs en beroepsopleiding;
 • De kantoorgebouwen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 500 m² bedraagt;
 • Stations, het geheel van de metro-installaties en de luchthavens;
 • Gebouwen voor de uitoefening van erediensten, waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte ten minste 1000 m² bedraagt;
 • Gebouwen van de hoven en rechtbanken.

Dekking

De uitbater van een openbare ruimte, als natuurlijke of als rechtspersoon is automatisch aansprakelijk bij brand of ontploffing. De lichamelijke en materiële schade aan derden die wordt veroorzaakt door brand en ontploffing, is hiermee gedekt. Dit geldt voor iedereen die zich in of rond het gebouw bevindt.

Premie

De premie is afhankelijk van de ruimte die u openstelt voor het publiek. Wij rekenen dit graag voor u uit.

De wet- en regelgeving waaraan uw bedrijf moet voldoen, wordt steeds complexer. De kans dat uw bedrijf wordt aangeklaagd, is hierdoor steeds groter. De kosten kunnen dan flink oplopen. De verzekering bestuursaansprakelijkheid beschermt uw onderneming en het senior management tegen claims van bijvoorbeeld werknemers, aandeelhouders en overheden.

Dekking

Deze verzekering keert standaard uit bij:

 • Kosten voor juridische vertegenwoordiging;
 • Juridisch geding tussen directeuren van een onderneming;
 • Schade, vonnissen, onkosten en kosten voor juridisch verweer;
 • Kosten bij een uitleveringsprocedure;
 • Schade opgelopen binnen dertig dagen na een management buy-out van een dochtermaatschappij;
 • Belastingafdrachten indien de onderneming insolvabel is geworden en er sprake is van persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde directeur.

Premie

U heeft de mogelijkheid om de verzekering af te stemmen op uw bedrijf. De premie is afhankelijk van de behoeften die u heeft.

Privé heeft u een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, voor uw bedrijf heeft u ook een aansprakelijksverzekering nodig. Wanneer derden u aansprakelijk stellen voor schade die zij hebben opgelopen in of door uw bedrijf, kunt u een beroep doen op deze verzekering.

Dekking

De BA uitbating dekt de volgende schades:

 • Materiële schade;
 • Lichamelijke schade;
 • Immateriële gevolgschade;
 • Zuiver immateriële schade.

Premie

De premie wordt berekend op basis van de werkzaamheden die binnen uw bedrijf plaatsvinden, de verzekerde bedragen enz. De hoogte van de premie kan worden berekend op basis van aantal personeelsleden en/of de omzet van uw bedrijf. Meestal wordt er een franchise opgenomen (percentage van de verzekerde som of een vast bedrag waarbij de schade niet wordt vergoed. Komt de schade boven dit bedrag uit dan wordt de gehele schade vergoed).

Wanneer derden uw bedrijf aansprakelijk stellen voor schade die zij hebben opgelopen na levering van uw product of door werken na uitvoering, kunt u een beroep doen op deze verzekering. Dit is een prima aanvulling op de verzekering BA uitbating.

Dekking

De volgende zaken zijn verzekerd:

 • De letsel- en zaakschade;
 • De onstoffelijke gevolgschade;
 • De onstoffelijke schade die geen gevolgschade is (onder bepaalde voorwaarden).

Premie

De premie wordt berekend op basis van de werkzaamheden die binnen uw bedrijf plaatsvinden, de verzekerde bedragen enz. Meestal wordt er een franchise opgenomen (percentage van de verzekerde som of een vast bedrag waarbij de schade niet wordt vergoed. Komt de schade boven dit bedrag uit dan wordt de gehele schade vergoed).

Elke werknemer heeft recht op het wettelijk rustpensioen. Hiermee is een minimaal inkomen op de pensioenleeftijd gegarandeerd. Er zit wel een maximum aan en is afhankelijk van de loopbaan, het verdiende loon en de gezinssituatie van de werknemer. Op de pensioenleeftijd wordt het inkomen daardoor vaak aanzienlijk minder. Ook het wettelijk overlevingspensioen wat wordt uitgekeerd bij overlijden van de werkende of gepensioneerde echtgenoot of echtgenote is beperkt.

De groepsverzekering biedt een aanvulling hierop zodat de koopkracht van uw werknemers behouden blijft wanneer ze met pensioen gaan. Deze verzekering is een belangrijk loonvoordeel.

Voordelen voor het bedrijf:

 • Voordeel bij het werven van nieuwe werknemers;
 • Extra motivatie voor uw werknemers;
 • Met hetzelfde budget, meer netto door de fiscale voordelen;
 • Een fiscaal interessante investering;
 • Eenvoudig administratief online beheer.

Voor de werknemers:

 • Zekerheid van een goed aanvullend pensioen gefinancierd door hun werkgever;
 • Fiscale optimalisatie van hun salarispakket;
 • Aantrekkelijk rendement op hun pensioenplan;
 • De mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een voorschot te vragen voor de financiering van bouw- en verbouwingsprojecten in de Europese Economische Ruimte;
 • Bescherming bij arbeidsongeschiktheid en overlijden;
 • De mogelijkheid extra aanvullende verzekeringen af te sluiten;
 • Als een werknemer ontslag neemt of ontslagen wordt, dan behoudt hij het opgebouwde tegoed uit de groepsverzekering.

Wanneer uw bedrijf failliet gaat, dan behouden uw werknemers het opgebouwde tegoed.

Een groepsverzekering dient in de eerste plaats voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Daarnaast is het mogelijk om een aantal aanvullende verzekeringen af te sluiten:

 • Dekking tegen arbeidsongeschiktheid: een rente in geval van ziekte of ongeval;
 • Overlijdensdekking: een vooraf bepaald kapitaal bij overlijden;
 • Verhoging van het verzekerde overlijdenskapitaal in geval van een overlijden door een ongeval;
 • Waarborg Premievrijstelling: bij arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar zelf de premies voor zijn rekening.

Als werkgever kunt u zelf de verschillende aanvullende verzekeringen in de groepsverzekering vastleggen. Ook een cafetariaplan is mogelijk. De werknemer heeft dan (gedeeltelijk) de mogelijkheid zelf de hoogte van de verschillende verzekeringen vast te stellen.

Premie

Er zijn verschillende mogelijkheden om de premie te betalen:

 • U betaalt als werkgever de volledige premie;
 • De werknemers betalen ook een gedeelte van de premie.

Vanuit de wet is geen minimumpremie vastgesteld maar sommige verzekeraars leggen deze wel op. Er is wel een maximum vastgesteld. De premies mag u fiscaal aftrekken als beroepskost waardoor u zich moet houden aan de 80 %-regel. De som van het wettelijk en het aanvullend bedrijfspensioen van uw werknemer mag niet hoger zijn dan 80 % van zijn of haar laatste brutoloon.

Als werkgever stort u periodiek een spaarbedrag (de premie) voor elk van de aangesloten werknemers in de groepsverzekering. Op deze manier bouwt u een spaartegoed op waar u ook weer rente over krijgt.

Wanneer u als zelfstandige in een vennootschap werkt, kunt u een IPT afsluiten. Dit is een levensverzekering waarmee u een aanvullend pensioen opbouwt.

Wanneer u als zelfstandige geld uit uw vennootschap wilt halen dan is het afsluiten van een IPT (fiscaal) een zeer interessante optie:

 • Fiscale aftrekbaarheid: premies zijn aftrekbaar van de vennootschapsbelasting;
 • Vastgoedfinanciering: u kunt de IPT gebruiken om een onroerend goed in de Europese Economische Ruimte te kopen, bouwen, verbouwen, herstellen of renoveren;
 • Garantie: het opgebouwde pensioenkapitaal komt rechtstreeks ten gunste van u. U blijft recht houden op uitkering, zelfs bij een faillissement, vrijwillig vertrek, fusie, enz.;
 • Flexibel: u kunt de premies aanpassen aan uw loon;
 • Winstdeelname: op de premies van uw IPT kunt u bovenop de gewaarborgde rentevoet ook profiteren van een winstdeelname.

Aanvullende verzekeringen zijn ook mogelijk: u kunt binnen uw IPT aanvullende risico’s verzekeren (arbeidsongeschiktheid en/of overlijden)

Bij meerdere zaakvoerders is het mogelijk om voor elke zaakvoerder een IPT af te sluiten. De verzekeringen kunnen individueel worden aangepast.

Premie

De vennootschap betaalt de premies voor de IPT.

Wanneer u een medisch beroep uitoefent (arts, tandarts, apotheker enz.) kunt u er voor kiezen u te ‘conventioneren’. U bent dan niet langer vrij om de hoogte van uw ereloon te bepalen. U houdt zich aan de tarieven die zijn afgesproken met het RIVIZ. In ruil hiervoor ontvangt u jaarlijks een RIZIV-toelage.

De RIZIV-toelage is een vast bedrag dat u verplicht moet gebruiken voor:

 • Het opbouwen van een aanvullend pensioen;
 • Het verzekeren van een gewaarborgd inkomen bij ziekte of ongeval.

Een combinatie van beide verzekeringen is toegestaan maar wel bij dezelfde verzekeringsmaatschappij omdat het RIZIV maar één enkele storting doet.

De uitbetaling gebeurt niet automatisch. Jaarlijks moet u binnen een bepaalde periode een formulier verzenden aan het RIZIV voor de aanvraag van uw toelage. Wij zorgen dat u op tijd het formulier krijgt toegestuurd. U hoeft het alleen in te vullen en naar ons terugsturen.

Premie

De premies worden aangepast aan de jaarlijks vastgestelde RIZIV-toelage. Het RIZIV stort de toelage rechtstreeks op onze rekening.

Het gemiddelde wettelijk pensioen voor zelfstandigen is niet genoeg om uw huidige levenstandaard te behouden. Wij raden u aan om hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten. Een VAPZ biedt een optimaal rendement; gewaarborgde rente met daarbovenop een belastingvrije winstdeelname.

Uitkering

Wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, ontvangt u het opgebouwde kapitaal. Een vervroegde uitkering ontvangt u bij:

 • Reserve-overdracht naar een andere pensioeninstelling (mits uitstapkosten);
 • Vervroegd pensioen vanaf 60 jaar (mits uitstapkosten);
 • Bij voortijdig overlijden (het spaarreserve wordt uitgekeerd aan de aangeduide begunstigde(n), eventueel verhoogd tot een contractueel bepaald kapitaal bij overlijden).

Extra optie: Sociaal vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Een deel van de gestorte premie wordt gebruikt voor allerlei dekkingen zoals overlijdenspremie, vervangingsinkomen, premiestorting bij invaliditeit enz. In een sociaal VAZP kunt u extra storten en u heeft dus ook extra fiscaal voordeel.

Premie

De hoogte ven de premie is afhankelijk van het netto-belastbaar beroepsinkomen met een minimum van honderd euro per jaar. De premies zijn 100% fiscaal aftrekbaar, maar leveren ook een besparing (tot 20%) op uw sociale bijdragen.

Deze verzekering is speciaal voor vrachtwagens. Voor de continuïteit van uw bedrijf is het heel belangrijk dat de vrachtwagen en de chauffeurs goed zijn beschermd en kunnen blijven rijden. Het gaat hierbij om vrachtwagens en opleggers met een MTM van meer dan 3,5 ton.

Dekking

U kunt kiezen uit verschillende modules. Het volledig pakket biedt bijstand aan de verzekerde voertuigen en de chauffeurs van de betreffende voertuigen. Ook is de zaakschade gedekt.

Vergoeding bij schade aan het voertuig door:

 • Ongeval;
 • Diefstal (poging tot);
 • Brand;
 • Glasbreuk;
 • Ontploffing;
 • Blikseminslag;
 • Implosie;
 • Schade veroorzaakt door vervoerde koopwaar;
 • Carjacking ;
 • Voorlopige of dringende reparaties zodat het voertuig kan rijden;
 • Bluskosten;
 • Vervangingskosten van sleutel en/of afstandsbediening die zijn gestolen;
 • Kosten voor voorlopige stalling (bij schade expertise).

Het volledige pakket kan worden aangevuld met ‘first assistance’. Het voertuig wordt gerepatrieerd en indien nodig bewaakt. Bij verwonding van de chauffeur(s) kan de verzekering ook voor repatriëring zorgen.

Premie

De premie is afhankelijk van de modules die u kiest en de samenstelling van uw wagenpark. Als aanvulling op deze verzekering kunt u kiezen voor de verzekering van de vervoerde koopwaar. Wij helpen u graag bij het zoeken naar de juiste oplossing voor uw bedrijf.

Een wagenparkverzekering kunt u vergelijken met uw persoonlijke autoverzekering. U kiest de dekkingen die het beste bij uw bedrijf en wagenpark passen. Uiteraard kiest u ervoor zowel uw personeelsleden als uw voertuigen goed te verzekeren.

Dekking

Bij een wagenparkverzekering kiest u net als bij uw autoverzekering voor een verzekering die het best bij uw wagenpark past. In ieder geval worden altijd de volgende dekkingen gehanteerd:

 • Herstellingshulp (vervangende auto en vergoeding kosten garage, met aftrek eigen risico);
 • 24 uur per dag eerste hulp bij ongeval of diefstal binnen België (optie uitbreiding met werelddekking).

Premie

De premie is afhankelijk van de verzekering die u kiest, de samenstelling van uw wagenpark en een dekking alleen voor België of eventueel wereldwijd. Wij helpen u graag bij het zoeken naar de juiste oplossing voor uw bedrijf.

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Uw personeel is verzekerd bij lichamelijk letsel opgelopen door een arbeidsongeval of een ongeval op weg van en naar het werk.

Dekking

De volgende zaken worden vergoed:

 • De medische kosten;
 • Bij overlijden, vergoeding voor de nabestaanden;
 • Vergoeding bij blijvende arbeidsongeschiktheid.

Extra opties voor uw werknemers:

 • Verzekering voor de lonen boven het wettelijk loonplafond tot een in de voorwaarden overeengekomen maximum loon;
 • Verzekering voor uw werknemers bij privé-ongevallen (loongedeelte bovenop de standaard vergoedingen).

Extra opties voor uw als werkgever:

 • Persoonlijke ongevallen werkgever;
 • Verzekering patronale bijdragen. Deze vallen niet onder de basisdekking.

Premie

De voorlopige premie wordt berekend op basis van de lonen. Na een kalenderjaar wordt de definitieve premie vastgesteld op basis van de werkelijk uitbetaalde lonen.

Dit is een collectieve verzekering die wereldwijd de medische kosten dekt bij:

 • Hospitalisatie;
 • Ernstige ziekten;

Dekking

 • Alle medische kosten tijdens de opname die overblijven na de betaling van het ziekenfonds;
 • Volledige terugbetaling van de prestaties waarin het ziekenhuis niet tegemoetkomt;
 • Het verblijf van één van de ouders van een gehospitaliseerd kind, voor zover dit medisch noodzakelijk is;
 • Vrije keuze van arts en ziekenhuis;
 • Kosten van het verblijf van een orgaandonor;
 • Kosten voor het vervoer per ziekenwagen en de transfers tussen ziekenhuizen;
 • Transport van de plaats van het ongeval naar het ziekenhuis per helikopter;
 • Palliatieve verzorging in het ziekenhuis.

Extra dekking in het buitenland:

 • Reddingskosten;
 • Medische bijstand;
 • Medische kosten ten gevolge van een medisch incident;
 • Inschakelen van een arts;
 • Repatriëring of vervoer na een ongeval;
 • Bezoek aan een verzekerde die in het buitenland is gehospitaliseerd
 • Repatriëring van het stoffelijk overschot tijdens een reis;
 • Toezending van geneesmiddelen, prothesen en brillen;
 • Repatriëring van andere verzekerden in geval van een gezondheidsevacuatie of van overlijden van een verzekerde in het buitenland.

Werknemers hebben de mogelijkheid om familieleden tegen een gunstig tarief mee te verzekeren. Naast de hospitalisatieverzekering zijn er nog mogelijkheden om aanvullende verzekeringen af te sluiten.

Premie

De premies zijn voor u als werkgever niet fiscaal aftrekbaar. Wanneer werknemers familieleden willen meeverzekeren, betalen zij hiervoor zelf de premie.

Deze verzekering biedt u juridische bijstand. Het is belangrijk te kiezen voor een onafhankelijke en gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar. Dan bent u verzekerd van een kwalitatieve oplossing voor al uw juridische problemen.

Dekking

 • Burgerlijk verhaal: Als uw bedrijf, personeel of materiaal schade oploopt door de fout van een derde, zorgt de verzekering voor vergoeding van de kosten;
 • Verdediging bij strafzaken;
 • Disciplinaire verdediging;
 • Burgerlijke verdediging;
 • Contractuele geschillen met B A uitbating;
 • Samenloop van contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid.

U heeft de mogelijkheid de standaard verzekering nog uit te breiden met:

 • Strafrechtelijke borgtocht;
 • Voorschot op schadevergoeding ;
 • Voorschot op de vrijstelling van de polissen BA;
 • Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving.

Premie

De premie is afhankelijk van welke dekking u kiest.